گروه ورزشی / فوتبال ایران ۱۳۹۷/۰9/17

دومین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک در بخش‌های پزشکی، مربیگری، تکنولوژی، مدیریت و رسانه در موسسه آموزش آزاد عالی اندیشه معین در تهران برگزار شود.


به گزارش خبرگزاری فارس، فوتبال همانند گذشته تنها یک بازی بین دو تیم یازده نفره نیست. فوتبال در حال حاضر پیشرفت فراوان داشته و با اضافه شدن علم به فوتبال، این رشته ورزشی بدل به یک صنعت شده است. صنعتی که از بعد ورزش خارج شده و تمام جامعه را تحت الشعاع خود قرار داده است.

این پیشرفت چشمگیر باعث شد تا ایده ای به عنوان «فوتبال کلینیک» در مرکز عالی پزشکی فیفا در تهران شکل گرفته و با حمایت و موافقت کنفدراسیون فوتبال آسیا به یک کنگره بین المللی بدل شود. کنگره ای که سال گذشته در تهران و در بخش‌های سلامت، رسانه، مدیریت فوتبال، تکنولوژی و مربیگری و آنالیز برگزار شد.

هدف از برگزاری این کنگره بین المللی سالانه این است که ایران به عنوان کشور مدعی فوتبال در آسیا تبدیل به قطب علم فوتبال آسیا شده و به متخصصین سایر کشور های قاره کهن دست آوردهای علمی سالیانه خود را در قالب کنگره بین المللی فوتبال کلینک ارائه کند.

هدف از برگزاری این کنگره بین المللی سالانه این است که ایران به عنوان کشور مدعی فوتبال در آسیا تبدیل به قطب علم فوتبال آسیا شده و به متخصصین سایر کشور های قاره کهن دست آوردهای علمی سالیانه خود را در قالب کنگره بین المللی فوتبال کلینک ارائه کند.

انتهای پیام

این خبر را به اشتراک بگذارید :