کاروان پرسپولیس بامداد امروز به تهران بازگشت

کاروان پرسپولیس بامداد امروز به تهران بازگشت

گروه ورزشی / فوتبال ایران ۱۳۹۷/۰8/17

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس بعد از برگزاری ۳ جلسه تمرین در دبی بامداد امروز به تهران آمد.

جزئیات بیشتر..